Kommunene på Nord-Helgeland klatrer på kommunebarometeret, bortsett fra Rana som scorer lavt på blant annet grunnskole

På Nord-Helgeland kommer Rana dårligst ut på grunnskole-vurderingen på årets kommunebarometer.

På Nord-Helgeland kommer Rana dårligst ut på grunnskole-vurderingen på årets kommunebarometer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I den årlige kommunerangeringen av 425 kommouner, som Kommunal Rapport har satt sammen basert på en lang rekke faktorer, kommer Lurøy best ut på totaltabellen.

Laksekommunen ligger på 245. plass. Det er ganske mange plasser ned fra 154. plass i 2017.

Kommunal Rapport skriver i sin forklaring til hva barometeret er og hva det måler, at kommuner med lav inntekt generelt får dårligere plasseringer. Samtidig kan det i små kommuner være store utslag.

Hos Kommunal Rapport kan du lese alle faktorene som vurderes.

Nord-Helgeland totalt

 1. Lurøy: 245 (2017: 154)
 2. Rødøy: 277 (2017: 348)
 3. Rana: 292 (2017: 288)
 4. Nesna: 304 (2017: 310)
 5. Træna: 336 (2017: 322)
 6. Hemnes: 385 (2017:401)

Kilde: Kommunal Rapport

Barnehage

Barnehagesektoren utgjør 10 prosent av den totale vurderingen. Her vurderes det meste fra åpningstider til dekningsgrad.Her kommer Nesna klart best ut med 13. plass. I motsatt ende ligger Rødøy på 331. plass.

Nord-Helgeland barnehage

 1. Nesna: 13 (2017: 72)
 2. Hemnes: 31 (2017: 149)
 3. Rana: 147 (2017: 154)
 4. Træna: 296 (2017: 39)
 5. Lurøy: 301 (2017: 417)
 6. Rødøy: 331 (2017: 249)

Kilde: Kommunal Rapport

Barnvevern

Barnevernsektoren utgjør 10 prosent av den totale vurderingen. Her vurderes blant annet behandlingstid, stillinger med fagutdanninger og hvor mange barn som er i de forskjellige institusjonene.

Nord-Helgeland barnevern

 1. Nesna: 79 (2017: 9)
 2. Rana: 213 (2017: 214)
 3. Hemnes: 214 (2017: 136)
 4. Lurøy: 279 (2017:270)
 5. Rødøy: 364 (2017: 355)
 6. Træna ikke vurdert (2017: 265)

Kilde: Kommunal Rapport

Grunnskole

Grunnskolesektoren utgjør 20 prosent av den totale vurderingen. Det meste fra avgangskarakterer til frafall vurderes.

Nord-Helgeland grunnskole

 1. Rødøy: 84 (2017: 184)
 2. Lurøy: 208 (2017: 224)
 3. Nesna: 309 (2017: 356)
 4. Hemnes: 312 (2017: 370)
 5. Rana: 321 (2017: 337)
 6. Træna ikke vurdert

Kilde: Kommunal Rapport

Helse

Helsesektoren utgjør 7,5 prosent av den totale vurderingen. Her vurderes blant annet fastlegeordning, psykisk helsetilbud og antall årsverk per innbygger.

Nord-Helgeland helse

 1. Nesna: 112 (2017: 296)
 2. Rana: 280 (2017: 292)
 3. Lurøy: 281 (2017: 319)
 4. Hemnes: 371 (2017: 356)
 5. Rødøy: 373 (2017: 350)
 6. Træna: 383 (2017: 244)

Kilde: Kommunal Rapport

Kostnadsnivå

Kommunens kostnadsnivå utgjør fem prosent av den totale vurderingen. Diverse utgifter som skole per innbygger, administrasjon og hvor som går med til kommunehelse, vurderes.

Nord-Helgeland kostnadsnivå

 1. Rana: 65 (2017: 76)
 2. Lurøy: 163 (2017: 191)
 3. Træna: 207 (2017: 351)
 4. Rødøy: 218 (2017: 286)
 5. Nesna: 376 (2017: 355)
 6. Hemnes: 409 (2017: 411)

Kilde: Kommunal Rapport

Kultur

Kultursektoren utgjøre 2,5 prosent av den totale vurderingen. Her vurderes det bredt, fra musikkskole, idrett og frivilligsenter.

Nord-Helgeland kultur

 1. Rana: 104: (2017: 157)
 2. Hemnes: 112 (2017: 75)
 3. Rødøy: 162 (2017: 201)
 4. Træna: 211 (2017: 146)
 5. Nesna: 313 (2017: 225)
 6. Lurøy: 323 (2017: 381)

Kilde: Kommunal Rapport

Økonomi

Kommuneøkonomi utgjør 10 prosent av den totalt vurderingen. Her vurderes driftresultat, driftsmargin og lån, blant mye mer.

Nord-Helgeland økonomi

 1. Lurøy: 10 (2017: 7)
 2. Rana: 80 (2017: 57)
 3. Nesna: 82 (2017: 135)
 4. Træna: 120 (2017: 114)
 5. Rødøy: 312 (2017: 164)
 6. Hemnes: 323 (2017: 173)

Kilde: Kommunal Rapport

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

VAR utgjør 2.5 prosent av den totale vurderingen.

Nord-Helgeland vann, avløp og renovasjon

 1. Lurøy: 108 (2017: 57)
 2. Nesna: 158 (2017: 49)
 3. Rødøy: 231 (2017: 287)
 4. Hemnes: 234 (2017: 189)
 5. Rana: 329 (2017: 250)
 6. Træna ikke vurdert

Kilde: Kommunal Rapport

Miljø og ressurser

Miljø og ressurser utgjør 2,5 prosent av den totale vurderingen. Blant annet vurderes årlig kostnad for innbyggere og kvalitet på vann.

Nord-Helgeland miljø og ressurser

 1. Rana: 47 (2017: 71)
 2. Nesna: 75 (2017: 71)
 3. Træna: 169 (2017: 80)
 4. Lurøy: 235 (2017: 224)
 5. Hemnes: 284 (2017: 192)
 6. Rødøy: 308 (2017: 356)

Kilde: Kommunal Rapport

Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgsektoren utgjør 20 prosent av den totalte vurderingen. Her vurderes blant annet bemanning og sykehjemsplasser.

Nord-Helgeland pleie og omsorg

 1. Rødøy: 21 (2017: 27)
 2. Lurøy: 221 (2017: 31)
 3. Hemnes: 224 (2017: 354)
 4. Rana: 402 (2017: 368)
 5. Nesna: 424 (2017: 426)
 6. Træna ikke vurdert

Kilde: Kommunal Rapport

Saksbehandling

Saksbehandling utgjør 2,5 prosent av den totale vurderingen. Her vurderes blant annet saksbehandlingstid i ulike deler av kommunen.

Her er forøvrig Meløy landets best rangerte kommune.

Nord-Helgeland saksbehandling

 1. Lurøy: 98 (2017: 100)
 2. Rana: 135 (2017: 140)
 3. Hemnes: 165 (2017: 197)
 4. Rødøy: 297 (2017: 308)
 5. Træna: 337 (2017: ikke vurdert)
 6. Nesna ikke vurdert

Kilde: Kommunal Rapport

Sosialtjeneste

Kommunens sosialtjenester utgjør 7,5 prosent av den totale vurderingen. Her vurderes blant annet netto utgifter per innbygger.

Nord-Helgeland sosialtjeneste

 1. Rødøy: 18 (2017 - ikke vurdert)
 2. Nesna: 19 (2017: 36)
 3. Lurøy: 101 (2017: 6)
 4. Hemnes: 116 (2017: 73)
 5. Rana: 253 (2017: 286)
 6. Træna ikke vurdert

Kilde: Kommunal Rapport

Kommunebarometeret

 • Årlig rangering av landets kommuner, laget av Kommunal Rapport.
 • Kommunene sammenlignes på 152 nøkkeltall fra 12 sektorer.
 • Rangeringen er ikke en vurdering av kvalitet på kommunenenes tjenester.
 • Noen sektorer er vektet tyngre enn andre, f.eks. grunnskole veier mer enn saksbehandling.

Kilde: Kommunal Rapport

Artikkeltags