Lurøy kommune har innført skuddpremie på rødrev, kråke og mink som felles innenfor kommunens grenser. Det opplyser de om på sin hjemmeside.

Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kroner for mink og rødrev og 40 kroner for kråke.

– Personer som fremmer krav om utbetaling av skuddpremie må dokumentere skutt vilt. Mink- og rødrevlabber framlegges sammenbundet, alle fire per individ. For kråke framlegges begge beina til fuglen. Som dokumentasjon skal det også oppgis koordinater, jakt- og fangststed samt gårds- og bruksnummer som viser hvor viltet er skutt, opplyser Lurøy kommune.

Lurøy Beitelag har tatt på seg ansvaret for håndheving av skuddpremie for rev og kråke. For mink gjøres dette av lokalutvalgsekretærer i tilhørende krets.