Kommunen kan tape 60–80 millioner kroner på koronakrisen: – Det er stor usikkerhet rundt hvilke konsekvenser dette får for Rana