Grunnet asfaltering stenges Nygata fra og med Hestgjerdet til Nygata 7. søndag 16. august 2020 fra kl. 17.00 til kl. 23.00.

Det melder Rana kommune på sin hjemmeside.

Nygata fra Bjerkalléen til Hestgjerdet vil fortsatt være stengt i forbindelse med anleggsarbeider, og bussen til/fra sentrum vil gå via Kveldssolgata til og med 11. september 2020.

På grunn av anleggsarbeid i Toranesgata med bygging av nytt fortau, masseutskifting av eksisterende vei og utskifting av vann- og avløpsledninger vil Toranesgata bli stengt fra Myraveien til Mo U for trafikk fra uke 34.

Omkjøring vil bli skiltet.

Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører, skriver kommunen.