Vinteren 2018/19 holdt Sagbakken stadion åpen med undervarme for første gang. Men allerede året etterpå, høsten 2019, vedtok Rana kommune at det kun skulle settes på varme i forkant av seriestart. Det samme foreslår de i år.

– Saken skal til politisk behandling. Det er satt av 400.000 kroner for å varme opp Sagbakken før seriestart, og ikke mer enn det. Å holde den åpen hele vinteren vil koste over en million kroner, sier teknisk sjef Jan Erik Furunes.

Han sier at kommunen har vært gjennom et år med mange ekstraordinære utgifter knyttet til korona, den verste snøvinteren i manns minne, flom, veistengninger og bruhavari, og at det fra administrasjonens side ikke er mulig å gi mer enn det som er satt opp i budsjettet. I tillegg måtte de fikse en feil ved undervarmeanlegget på Sagbakken stadion i sommer.

– Det finnes ikke én krone igjen å bruke, er Furunes sin klare tale.

Mager trøst

For idrettslagene er det mager trøst at banen blir klar til seriestart. I et brev til politikerne på vegne av alle klubbene i Rana har utviklingsansvarlig Jimmy Fjelldalselv i Rana FK og Eiliv Kristoffersen-Sund, sportslig leder i Bossmo & Ytteren IL fotball, skrevet en felles bønn om at banen må være klar for spill fra 1. januar.

De mener det er ekstra viktig i år der mange har fått et ufrivillig opphold, og klubber merker frafall av spillere. De skriver at den frivillige idretten har vært en viktig aktør i koronatiden, tatt samfunnsansvar og lagt ned en betydelig jobb for å finne trygge løsninger for å opprettholde aktivitetsnivået blant barn, unge og unge voksne.

– For at vi skal kunne fortsette jobben med å bidra til økt aktivitetsnivå og derav bedre livskvalitet for vår neste generasjon, er vi helt avhengig av anlegg for å utøvere idretten vår på, skriver de to.

De viser til at fotballhallen har retningslinjer som begrenser antall spillere i hallen, og gymsalene først og fremst benyttes av barn under 12 år.

– Utfordringen er større enn noen gang i den gruppa som vi vet det knytter seg størst fare for frafall, i ungdomsfotballen. For å hindre dette må vi spille på lag. En åpen stadion vil være en investering i framtiden som vil gi umiddelbar effekt for folkehelsen til kommunens unge innbyggere, skriver de.

Fjelldalselv trekker også fram at i vinter der det er usikkert om det blir tillatt å trene inne, er det ekstra viktig å ha oppvarmet bane.

– Kommunen har fått flere millioner i koronastøtte og har valgt å bruke det til opprusting av vei til Sagbakken og rive det gamle huset, som er vel og bra, men ikke noe til aktivitet. Vi tenker at det å gi et tilbud til pandemien er over er viktigst nå. Det er trist at det hver høst skal være et bikkjeslagsmål for å beholde aktivitetsnivået, sier han.

Det ble investert 1,5 millioner kroner på et nytt varmeanlegg i 2018, og Fjelldalselv synes det er et paradoks at det ikke skal brukes. Fotballen ønsker forutsigbarhet fra år til år.

– Det holder ikke med fotballhallen, den er smekk full og det blir for lite treningstid for barn og unge i kjernetiden, sier Fjelldalselv.

(Saken fortsetter under bildet)

En årlig kamp

Christine Schybaj Antonsen i Høyre har gjentatte ganger de siste årene tatt opp utfordringene i anleggssituasjonen, og er også i år opptatt av best mulig tilrettelegging for barn og unge. Men om Høyre vil støtte åpen bane hele vinteren gjenstår å se.

– Fotball er den idretten i Rana med flest deltakere. Vi har merket oss at det ikke er planer om oppvarming i vinter, det har blitt en årlig kamp. Det er viktig å legge til rette. Men akkurat nå jobber de ulike utvalgene i partiet med budsjettet og spiller inn til gruppelederen, så vi må bare se hva vi kommer fram til i budsjettrunden, sier hun.

I fjor la opposisjonen bestående av Venstre, Frp, Sp og Rødt inn 400.000 kroner ekstra i sitt budsjettforslag til oppvarming av banen fra 1. januar. Mats Hansen i Venstre håper de skal gjøre det samme i år, og få med seg de andre partiene.

– Idretten har lidd med frafall under restriksjonene, og dette vil være et viktig grep for å hindre mer frafall. Jeg har forstått det slik at alle som ønsker ikke får nok treningstid med bare en bane. Vi ønsker å legge til rette for å ha to baner tilgjengelig både i et folkehelseperspektiv og et toppfotballperspektiv. Så vi i Venstre ønsker å prioritere det i budsjettprosessen, sier Hansen.

Han antar at opposisjonspartiene også i år går sammen om et felles budsjettforslag.

– Vi håper de andre partiene blir med og sikrer flertall for at oppvarming prioriteres. Det er en god avkastning av pengebruken, fastslår Hansen.

Budsjettene for 2021 skal endelig avgjøres av kommunestyret i siste møte før jul, 14. og 15. desember.