Kommunen vil kjøpe Hauknesodden med tvang, men grunneieren mener de ikke har rett til det