Kommunen vil også naturlig ønske økonomisk avkastning på investeringen og derfor intuitivt fremsnakke alt som kan gå firmaet Freyr sin vei

Rådmann Robert Pettersen, ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie fra pressekonferansen i forbindelse med at Rana kommune legger nesten en halv milliard i flyplasspotten.

Rådmann Robert Pettersen, ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie fra pressekonferansen i forbindelse med at Rana kommune legger nesten en halv milliard i flyplasspotten. Foto:

Av
DEL

Rana kommunes eventuelle aksjekjøp i Freyr AS

LeserbrevSå slapp katta ut av sekken. Dagen etter at flertallet i Rana formannskap bestående av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne vedtok å behandle sak PS 33/20 «Politisk sak som er unntatt offentligheten» så kunne Rana No om kvelden den 6. mai avsløre hva den dreide seg om. Det offentligheten ikke skulle få vite noe om før evt. etter at kommunestyremøtet på førstkommende tirsdag den 12. mai hadde gjort sitt endelige vedtak, det var at en bunnskrapt kommunekasse skulle kjøpe aksjer for 10 millioner kr. i Freyr AS. Et annet flertall i formannskapet hadde nemlig i saken før PS 33/20 kom opp, vedtatt at Rana kommune skulle tømme alle sine fond, eller som rådmann Robert Pettersen sa det på pressekonferansen om kommunens utvidede investering i Hauanprosjektet ifølge Rana Blad den 4. mai, sitat: «Vi har ikke bare tatt hull på sparegrisen. Vi har knust den.»

Alle vet at Freyr AS ikke bare jobber for å starte opp en batterifabrikk her i byen, som så og si alle er for, men også et naturødeleggende vindturbinanlegg på Sjonfjellet som det er veldig stor motstand mot. Et slikt vindturbinanlegg er kun et finansielt foretagende for Freyr ifølge leder for samfunnsutvikling i Freyr, Marius Jøsevold i Rana Blad 03.04.2020. Batterifabrikken kan drives av kraftoverskuddet i Nordland uten kraft fra Sjonfjellet, skrev han, hvilket vi i Naturvernforbundet har hevdet og dokumentert fra første stund.

Hva skjer så i forholdet mellom Rana kommune og firmaet Freyr AS hvis Rana kommunestyre på tirsdag velger å kjøpe aksjer for 10 mill. kr.? Rana kommune blir selvfølgelig tett knyttet til Freyr som medeier og medaktør i firmaet. Som aksjonær vil kommunen bli deltager på selskapsmøter både for åpne og ikke minst lukkede dører. Kommunen vil også naturlig ønske økonomisk avkastning på investeringen og derfor intuitivt fremsnakke alt som kan gå firmaet Freyr sin vei, inkludert vindturbinanlegg på Sjonfjellet. Dette skaper et uoverstigelig demokratisk problem: Etter et evt. aksjekjøp kan ikke Rana kommune lenger representere allmennheten som et uhildet, uavhengig og folkevalgt organ i noen saker som omhandler Freyr. Rana kommune vil bli Freyrs forlengede arm bokstavelig talt. Kommunens innspill, høringsuttalelser etc. i alle saker som angår firmaet Freyr, vil miste all troverdighet.

Vi må anta at femkløveret av partiene Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne ikke vil bry seg med den udemokratiske bindingen som vil etableres mellom kommunen og Freyr og vedta å kjøpe aksjene i kommunestyret på tirsdag. De har jo allerede bevist sitt udemokratiske sinnelag så det holder ved å ville holde allmennheten helt uvitende om en slik kontroversiell transaksjon inntil den var et faktum. Men denne taktikken lyktes altså ikke takket være Rana No. Vi oppfordrer herved de nevnte partier om å besinne seg og spørre seg selv om de virkelig ønsker å sette Rana kommune i en nærmest inhabil rolle i alle saker som omhandler Freyr AS heretter.

Andre sider ved dette evt. aksjekjøpet i Freyr som lovligheten i henhold til kommunelovens §50 1. ledd (jfr. Terrasaken, vi sier ikke mer) eller hva det vil bety av ytterligere nedskjæringer i det kommunen egentlig skal drive med, nemlig de lovpålagte oppgavene innenfor skole, helse og omsorg, det er ikke Naturvernforbundets oppgave å si noe om.

Naturvernforbundet i Rana og omegn,

May-Lene Meyer, leder, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags