Kommunene får millioner etter Helgeland Invest-salg