Femten år med lovpålagt kulturarbeid i kommunene

Om få uker er det femten år siden Stortinget vedtok Kulturloven, og gjorde kulturarbeid lovpålagt for kommunene. Loven er universell, har ingen aldersrelatert målgruppe. Den fastslår at kommunene har plikt til å tilrettelegge for kulturdeltagelse og kulturopplevelser for alle innbyggere.

Kultur er ikke et oppveksttiltak. Kultur er for alle. Generasjonsoverskridende kulturaktiviteter der folk av ulik alder samhandler, har felles opplevelser, lærer av hverandre og bygger fellesskap, er særdeles verdifulle.

Vigleik Haga,
Mo i Rana