Fredag ettermiddag gikk kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft, ut og sa hun var kritisk til at testtilbudet ved Umbukta i Rana var nedlagt. Kommuneoverlege i Rana, Frode Berg, tror ikke hun klager på Rana kommune, men på reglene myndighetene har satt.

- Jeg opplever ikke at Kirsten Toft kritiserer Rana kommune, men reglene om at alle kommuner må ha et testtilbud alle dager og merbelastningen dette medfører. De samme reglene gjelder for Rana. Jeg er enig med Toft i at tilbud om grensetesting innen 24 timer i alle kommuner krever en ekstra beredskap, og vil påstå at det dessuten har tilnærmet null effekt. Å kreve at kommunene tilbyr testing til de med testplikt i testklinikkens åpningstid, og heller pålegge de som har testplikt karantene fram til test er utført hadde vært en mye bedre ordning, sier Berg.

Samtidig sier Berg at test, fra kommunens side er bortkastet, så lenge ikke politiet har kontroll.

- At Rana skal opprettholde døgntilbud for grensetesting på grensen er ikke et alternativ. Det er helt bortkastet når politiet ikke har grensekontroll. Nesten ingen stoppet for testing i oktober. Å opprettholde døgnberedskap for ingenting er om mulig en enda dårligere ordning enn den som gjelder nå. Det er helsedirektoratet som har foreslått dette så jeg tenker at dette bør adresseres dit det hører hjemme. Etter min mening er det en illusjon at man kan unngå importsmitte med å teste med hurtigtester på grenseovergangene. Grensetesting langs vei over umbukta har aldri hatt noen smittevernseffekt av betydning. Jeg må få legge til at de ansatte på testklinikken på umbukta har lagt ned en kjempeinnsats og løst oppgaven på en strålende måte,sier Frode Berg, kommuneoverlege i Rana kommune.