Kommuneoverlegen mener Rana ikke bør utvide skjenketidene