Kommunepolitiker Knut Nilsen i Sandnessjøen mener tida er inne til å dempe konfliktnivået: – Vi kan ikke fortsette med dette lavmålet

– Jeg mistenker at alliansen 12 ordførere sør for Korgfjellet prøver å få til en omkamp. Det spillet synes ikke By og land - tverrpolitisk liste at Sandnessjøen sykehus skal inngå i, sier Knut Nilsen.