Kjeden Albert E. Olsen er konkurs: – Vi vet ikke hva som vil skje

Onsdag kom beskjeden, kjeden Albert E. Olsen er konkurs etter over 100 år.

DEL

[HELGELENDINGEN] – Det kom ganske brått på. Det blir gjort oppbud, så vi vet ikke hva som vil skje, sier salgsleder hos Albert E. Olsen i Mosjøen, Elin Jane Olsen.

Hun forklarer at de fikk beskjeden i dag, onsdag. Inntil de får mer informasjon vil de fortsette å holde dørene åpnet. Konsernsjef Frode Størdal bekrefter ovenfor Helgelendingen at det stemmer at Albert E. Olsen (AEO) er konkurs, og vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.

AEO har også avdeling i Mo i Rana.

Albert E. Olsen har sendt ut en pressemelding der de skriver at i en konkurranseutsatt bransje, med betydelige endringer i kundeadferden og konsolidering i store enheter med innkjøpsmakt, har selskapet hatt utfordringer med lønnsomheten over lang tid. Eierselskapet har ikke ønsket å gå inn med nye penger i selskapet.

De skriver videre i pressemeldingen:

«AEO driver innenfor salg av drift og vedlikeholdsprodukter, begjærer oppbud. Selskapet er i en bransje med sterk konkurranse og med mange konkurranseflater, innenfor selskapets produkter og markeder. Det har gjennom flere år vært gjennomført mange krevende omstillinger, som har fornyet selskapet og driften, og rettet den inn mot en moderne plattform og drift. Lønnsomheten har over en lengre periode ikke vært tilfredsstillende. Dette har gitt utfordringer i å møte de omstillingene som kreves, samt å ha tilgangen til nødvendig kapital.»

De skriver videre at overgang til et nytt ERP-system sommeren 2017, ble utfordrende både operasjonelt og finansielt og at dagens eierselskap ikke har nødvendige ressurser til å finansiere og videreutvikle et selskap i den konkurransesituasjonen selskapet er i.

– Det er med vemod og sterke følelser vi går til skifteretten med Albert E Olsen AS. Det er 137 ansatte som mister sin jobb, som vi har stor forståelse for kommer i en vanskelig situasjon, sier Frode Størdal, Konsernleder de siste ti årene.

– Eierne har jobbet hardt for å få til en løsning gjennom eierselskapet. Det var imidlertid ikke mulig for selskapet å tilføre den kapital som trengtes for å sikre god drift og utvikle selskapet videre, sier Albert Emil Olsen, største aksjonær i eierselskapet Albert E Olsen Holding AS.

ALBERT E. OLSEN

  • Den første Albert E. Olsen-butikken ble startet i 1902 i Trondheim
  • Den andre Albert E. Olsen-avdelingen ble startet i Mosjøen i 1956 og hadde tilhold i Jacobsenbrygga. Det var lager i byggene og kontor i bygget merket med «Bank» i Sjøgata.
  • Bedriften startet med å selge rør- og rørdeler.
  • Konsernet har 15 avdelinger i Norge.
  • Konsernet Albert E. Olsen drives som 5. generasjonsfamiliebedrift.
  • Albert E. Olsen på Nyrud har i dag fire ansatte.

Artikkeltags