Koronapandemien: Helse Nord planlegger å utvide antall intensivplasser fra 26 til 70