For første gang er det nye koronaviruset påvist i Norge. En person som har vært i Kina, har testet positivt for viruset. Det skal være en kvinne bosatt i Tromsø, melder Nordlys.

Folkehelseinstituttet vurderer det imidlertid som svært lite sannsynlig at personen utgjør en smitterisiko.

– Etter en individuell vurdering ble det tatt prøver av denne personen, og personen ble testet etter å ha kommet hjem fra utbruddsområdet i Kina, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på en pressekonferanse onsdag kveld.

Onsdag viste en analyse et svakt positivt resultat, mens en tidligere analyse var negativ.

–Analysemetoden er så følsom at den også kan påvise døde virus. For å være på den sikre siden er personen i hjemmekarantene og følges nå opp av den lokale helsetjenesten, sa Vold.

– Vedkommende er frisk og har ikke symptomer, påpekte hun.

Onsdag kveld holdt Folkehelseinstituttet en hasteinnkalt pressekonferanse der det ble kjent at covid-19-viruset for første gang er påvist i Norge. Litt senere holdt Tromsø kommune en egen pressekonferanse.

– En person har i dag fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat på koronaviruset, fortalte kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på pressekonferansen

Personen befinner seg nå i Tromsø. Hun kom fra Kina til Tromsø i løpet av forrige helg. Vedkommende har vært i hjemmekarantene siden hun kom til Tromsø, men er nå frisk.

– En svak positiv prøve kombinert med en person som er nå er frisk, gjør det svært lite sannsynlig at personen er smitteførende, sa kommuneoverlegen.

Folkehelseinstituttet holdt en hasteinnkalt pressekonferanse i Oslo onsdag kveld. Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19-viruset uten at viruset var påvist.

Sporer opp mulige kontaktpersoner

Vold understreket at vedkommende er frisk og ikke har symptomer. Personens hjemkommune får nå bistand fra FHI.

– Som et føre var prinsipp så gjennomføres også oppsporing av mulige kontakter, sa Vold.

Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye koronaviruset.

* Unngå å hoste og nyse direkte på andre. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

* God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

* Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

* Munnbind anbefales ikke for friske personer. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

* Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

* Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117.

Hun sier at eventuelle personer som likevel kan ha blitt smittet, vil kunne bli plassert i hjemmekarantene ut ifra individuelle vurderinger.

– Det er veldig lite sannsynlig at denne personen har smittet andre, sa hun.

Smittet nordmann i Italia

Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har testet positivt på det nye koronaviruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.

Tre nordmenn ble fredag hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina, men dagen etter sa Helsedirektoratet at det ikke var funnet spor av koronasmitte hos de hjemvendte nordmennene.

Vold ønsker ikke å svare på om personen som nå er bekreftet smittet, var blant de tre nordmennene som ble hentet hjem fra Kina.

Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19-viruset uten at viruset var påvist.

Fakta om covid-19-viruset

  • En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.
  • Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.
  • Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.
  • WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan.
  • WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.
  • Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.
  • Samme dag ber Folkehelseinsituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.

Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.