Tre kraftselskap inngår samarbeid om felles nettsentral

Nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft AS sier at de nå vil få mer spesifikke miljøer som vil være bedre rustet til å ta i bruk ny teknologi.

Nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft AS sier at de nå vil få mer spesifikke miljøer som vil være bedre rustet til å ta i bruk ny teknologi. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Helgeland Kraft, Nordlandsnett og Salten Kraftsamband inngår samarbeid om felles nettsentral i Mosjøen og produksjonssentral i Fauske.

En driftssentral for nett overvåker og drifter strømnettet, mens produksjonssentralen overvåker og drifter kraftanleggene, skriver de tre selskapene i en pressemelding.

– Ved en slik omlegging vil vi få mer spesialiserte miljøer som vil være bedre rustet til å ta i bruk ny teknologi på de respektive områder. Bransjen er i endring, noe som vil stille nye krav og forventninger til oss som kraftselskap. Med en felles nettsentral i Mosjøen håper Helgeland Kraft og Nordlandsnett å kunne gi enda bedre tjenester til nettkundene, både i Salten og på Helgeland, spesielt i forbindelse med strømbrudd og krisesituasjoner, sier nettsjef i Helgeland Kraft, Frode Valla.

– Med en felles driftssentral vil vi sammen kunne ta i bruk en mer robust og nyere teknologi. Dette vil bidra til at vi vil kunne gi våre kunder enda bedre informasjon. Vi kan også jobbe mer effektivt i krisesituasjoner, med å hjelpe hverandre, siden en felles driftssentral gir oss bedre muligheter for samordning. Vi vil også kunne bygge opp spisskompetanse på nettdrift og beredskap, sier direktør i Nordlandsnett, Harald M. Andreassen i pressemeldingen.

Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om å etablere løsninger som på sikt vil gi bedre tjenester til en lavere kostnad.

I tillegg er det også et ønske fra myndighetenes side å skille ut monopolvirksomheten (nettvirksomhet) fra øvrig konkurranseutsatt virksomhet.

Stein Mørtsell i SKS Produksjon ser fram til å innrette en ny produksjonssentral på Fauske for framtiden.

– Det horisontale samarbeidet mellom oss gjør at vi får rendyrket våre forretningsområder. Vi kan samarbeide om større investeringer og fellesskapsløsninger, siden vi hver for oss vil få lavere kostnader i det nye selskapet. Vi vil også kunne stille backup for hverandre, hvis det skulle være nødvendig, sier administrerende direktør i SKS Produksjon Stein Mørtsell.

Antall ansatte vil ikke endres i de tre selskapene som en følge av sammenslåingen. De nye driftssentralene vil være i ordinær drift fra 1. januar 2019.

Artikkeltags