I august ble det eksportert sjømat til en verdi av 7,3 milliarder kroner. Det er et fall på 1,2 milliarder, eller 14 prosent, sammenlignet med august i fjor.

– Nedgangen i sjømateksporten i august er et varsel om utfordrende markedsforhold for norsk sjømat som følge av koronapandemien, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Nedgangen skyldes både svekket etterspørsel og at verdien på den norske kronen har styrket seg sammenlignet med tidligere i år, ifølge Norges sjømatråd.

Mindre laks og torsk

Mesteparten av fallet i august er forårsaket av laks og torsk, der eksportverdien er redusert med henholdsvis 764 millioner og 236 millioner kroner.

– Årsaken til lavere etterspørsel er sammensatt, men feriemodus i Europa og redusert restaurantkonsum er noe av forklaringen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø, i en pressemelding.

Selv om fallet i sjømateksporten ble stort i august, har Norge hittil i år likevel eksportert sjømat for totalt 68,2 milliarder kroner, 781 millioner mer enn i de åtte første månedene av 2019.

To bølger i Kina

I 2019 var Kina det største vekstmarkedet for norsk sjømateksport. Nå opplever Norge et langt tyngre kinesisk marked. I august ble det en volumnedgang på 43 prosent og en verdinedgang på 54 prosent sammenlignet med august i 2019. Hittil i år er nedgangen i lakseeksporten til Kina på 28 prosent i volum og 32 prosent i verdi.

– Det kinesiske laksemarkedet har vært preget av to bølger, først ved utbruddet av covid-19 og deretter i forbindelse med den etter hvert så omtalte hendelsen på et matmarked i Beijing i juni og etterfølgende mediesaker om korona og sjømat, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen.

Hun viser til at det ble funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks i Beijing, noe som gjorde at flere supermarkeder i Kina fjernet laks fra hyllene. Kinesiske og norske myndigheter er likevel enige om at smitten ikke kommer fra norske lakseprodukter.

– Mens den første bølgen påvirket restaurant- og hotellmarkedet, har den andre bølgen hatt en bredere effekt på markedet. Vi forventer at etterspørselen vil ta seg opp igjen utover høsten, sier Braathen.

Nedgang i all norsk eksport

Fiskeriminister Ingebrigtsen sier at utviklingen for sjømat i august må ses i sammenheng med nedgangen i all norsk eksport i andre kvartal. Han viser til at regjeringen blant annet har økt rammene til GIEK, som fremmer norsk eksport gjennom å stille garantier på vegne av staten, med 20 milliarder kroner.

– Senere i høst vil vi lansere en handlingsplan for norsk eksport der vi kommer med flere tiltak rettet mot eksportnæringene, sier Ingebrigtsen.

(©NTB)