938 konkurser ble åpnet i løpet av første kvartal i år, en økning på 12 prosent sammenlignet med første kvartal 2021.

Sammenligner man med foregående kvartal, altså fjerde kvartal 2021, er økningen på 6 prosent. Det skriver SSB tirsdag.

Den største prosentvise økningen er i Nordland, der det var hele 60 prosent flere konkurser. De følges av Møre og Romsdal, der økningen var 41 prosent. I absolutte tall er økningen størst i Oslo, med 25 flere konkurser. I Viken, Vestland og Trøndelag gikk antallet konkurser ned.

Åtte av ti foretak som gikk konkurs, i alt 772, var foretakskonkurser som ikke omfatter enpersonsforetak. Det er en 10 prosents økning fra samme kvartal i fjor. 30 prosent av disse var registrert innenfor bygg- og anleggsvirksomhet.

De resterende 166 konkursene gjaldt enkeltpersonforetak og personlige konkurser. Halvparten av dem drev bygg- og anleggsvirksomhet.

(©NTB)