Kraftlinja på Kallvatnet behandles på Stortinget

Innen den 21. april får man et klarere svar på hva som skjer med kraftlinja i Kallvatnet. Nå jobbes det for fullt i kulissene for å bevare dekningen og nødnettet i området.