Kraftlinja på Kallvatnet skal rives og det blir verken mobildekning eller nødnett: – Dette er kroken på døra