Grønne penger?

Nei, det er ikke slik HK fremstiller strømprisen i dagens RB, 28. januar. Stigningen var godt synlig allerede i november 2018, og hadde begynt flere måneder tidligere. Og den hadde også fra august resultert i at også HKs pris for ettårige avtaler var omtrent fordoblet. Hvorfor?

Fordi det leverandørene kaller markedspris, er en internasjonal prisfastsetting, totalt frikoblet fra den produksjonsprisen som foreligger. Prisen er kort fortalt et resultat av at den høyeste prisen som markedet registrerer, altså enkelt sagt i hele Nord-Europa bestemmes av den siste kilowatt-timen som er produsert, inklusiv all CO2-strøm, eksempelvis fra kull- og oljekraft. I november 2018 regnet jeg lett ut at HK, nettleien inkludert, men uten alle avgifter, fikk 1 krone pr. kwh.

 

Politisk og økonomisk betyr dette:

- Kraftmagasinene betyr omtrent ingenting, for systemet har ingen problemer med å tømme dem når som helst, fordi det skaper "etterspørsel." Eller mao. kraftmagasinene brukes ikke nødvendigvis til det de er bygget for, nemlig samle opp vann til vinterforsyning til alle forbrukere, altså også til de offentlige eierne, her de 14 kommunene som eier HK. "Effekt-kjøring" er moteordet som ingen må forstå. Men man ser den lett omtrent hver sommer - halvfulle magasiner som forklares med "tørke"! Det er jo godt gjort.

Rundt 2010-12 ble en strømpris i Rana som var så høy at ordføreren slo av gatelysene midtvinters! Og det eneste jeg kan huske om politikere som brydde seg om slikt idioti er Senterpartiet, som på landsstyremøte vedtok (i oktober 2010) at det burde være en ens strømpris for hele landet. Det ble med det. Og da Stoltenberg ville gjenvelges dro han til Møre og proklamerte i en kommune at nå skulle den få råd til å bruke svømmehallen igjen om man stemte rett. Det ble med det også.

 

Årsaken til at det er slik at denne markedsprisen regjerer, med det resultat at offentlige kraftverk tjener alt for mye, er en dyr og byråkratisk kreativitet uten like, med ditto lederlønninger opp mot 10 millioner i året, og alt har sin årsak at politikerne har sluttet å styre landet. Det gjelder også HK, og de som ikke tror meg, kan jo bare ta en titt på tidligere direktør Brattbakks lønn og pensjon da han fra 62 nylig gikk av som HK-leder (årsmeldingene på HKs hjemmeside). 

Og de som enda ikke tror meg, kan få et eksempel på hva de offentlige eierne kan vedta, hvis de tør og vil. De kan begynne med å vedta at HK bare skal ha lov til å sende regning til kundene på halvparten av "markedsprisen". Ingen lovregler, og ingen EØS-regler hindrer det. Hva kommer resultatet til å bli, bortsett fra overskriftene? Jo, at temmelig mange kraftlag kommer til å følge etter!

 

Det er også mye annet politikerne kan og bør gjøre. Og hvis de ikke vil, så har jeg også andre forslag til medisinering. Her er et forslag til RB i mellomtiden: Finn ut hvilken strømpris kommunen betaler.

Erling Moss

Mo i Rana