Miljøvernavdelinga hos fylkesmannen har tatt kontakt med NVE angående Tverråga: – Dette var det beste området for å sette ut yngel og dagens tilstand er sjokkerende