Dette var ikke det vi ble lovet på et møte på Meyergården i 2015, der rehabilitering av Kallvassdammen var tema.

Til stede: Statkraft, Statskog, Rana kommune, styret i Kaldvatnet hytteforening og hytteeiere i Storkalvatnet. Statkraft viste gedigne tredimensjonale bilder av storslått satsing for oss; ny parkering og nytt båtutsett.

Det gamle båtutsettet som ble bygd på doning av hyttefolk i 1993 ble knust under arbeidet. Dette ble langt fra det vi ble lovet. To representanter (Rune Hanssen og Per Henki Andreassen) var med på en befaring med to "eksperter" fra Statkraft.

Forlengelse av båtutsettene er kanskje mer arbeid for Statkraft enn å heve vannstanden for en kort periode

 

PS: båtutsettet ble flyttet til en ugunstig plass rett mot tappehullet pga. mangel på stein til toppdekket av demninga. Dermed er det pr. dags dato 10 meter ned til vann fra enden av støypkanten. Ingen mulighet for utsetting av båt fra henger. Går det an å få en dialog med Statkraft for å få hevet vannstanden til et nivå slik at båtutsettene på begge sidene av kalvatnet kan benyttes? Vannet vil jo fremdeles renne til Akersvatnet.

Forlengelse av båtutsettene er kanskje mer arbeid for Statkraft enn å heve vannstanden for en kort periode. Et annet problem vinterstid med løypen over dammen. Store steinblokker etter sprenginga ligger i traseen som gjør det farlig å passere. Ei befaring av området ved store Kalvatnet er ønskelig.

PS: Rana kommune burde komme på banen, ettersom vi hytteeiere er pålagt å betale renovasjon og feiing av piper i hytter vi ikke kommer til! Vi oppfordrer alle hytteeiere i Kalvatnet og turistforeningen med ny hytte til å halvere leieavtalen ti Statskog. Hva med fiskebestanden pga., ekstrem nedtapping under gammel vannstand hele våren. Huff, hilsen to gretne gubber og flere med!

Per Henki Andreassen og Trygve Paulsen