Helgeland Kraft og Statkraft er positive til møte om vannstanden i Tverråga