Mens Camilla (26) kjempet seg tilbake til livet, fikk tvillingsøsteren Caroline den nedslående beskjeden

Tvillingsøstrene Camilla og Caroline Dahle Lie har begge vært kreftsyke. Nå forteller de sin historie, veien tilbake og hvordan det har påvirket dem.