Ny studie: Dette kan avsløre kreftrisiko flere år før du blir syk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Nettavisen: Den svenske forskeren Florentin Späth har funnet en sammenheng mellom enkelte alvorlige kreftformer og økning av visse proteiner i blodet 15-25 år før sykdommen slår ut.

Ved å sammenligne blodet fra kreftpasienter med blodet til friske personer, har den svenske forskeren Florentin Späth sett på hvorvidt man kan se endringer i kroppen til kreftpasienter før de fikk diagnosen.

I kortet trekk kom Späth frem til følgende: Kreftpasienter hadde konsentrasjoner av visse typer proteiner i blodet lenge før de utviklet kreftsykdommen.

Noen av blodprøvene i studien kom fra nordmenn.

- Vi har brukt flere blodprøver tatt av deltakerne i studien før de fikk kreftdiagnosen, for å kunne identifisere proteinendringer som har skjedd over tid før de ble syke. Vi kan bruke noen av disse markørene for å forutsi hvilke pasienter som bør behandles i nær framtid for å forbedre prognosen og livskvaliteten, sier Florentin Späth, doktorand ved Umeå Universitet, til Nettavisen.

Studien ble først omtalt av Forskning.no.

Det var imidlertid ikke alle med forhøyede verdier som utviklet kreft. Noen forholdt seg friske til tross for konsentrasjoner av proteiner i blodet.

Bør ikke vite om kreftrisiko

Proteiner er byggesteiner i kroppen til mennesker. Noen proteiner gir signaler til cellene om at de skal vokse eller dele seg, og er derfor også involvert i utvikling av svulster.

I dag kan forskningsresultatene kun brukes som grunnlag til nye studier, og leger kan derfor ikke bruke denne kunnskapen klinisk.

- Funnene øker sjansen for å kunne forstå hvordan disse svulstene oppstår, sier Späth til Forskning.no.

Selv om det i fremtiden skulle bli mulig å teste seg for eventuell kreftrisiko gjennom proteinmålinger i blodet, er forsker Florentin Späth klar på én ting:

- Hvis det ikke finnes gode behandlingsmuligheter tilgjengelig, som kan kurere kreften eller gi forbedret sjanse for overlevelse eller lignende, bør ikke folk screenes for framtidig kreftrisiko, sier han til Nettavisen.

Han mener imidlertid at det ikke er utelukket at vi en gang i framtiden kan screene folk for kreftrisiko.

Saken sto først omtalt hos Nettavisen.

Tre typer kreft

Studien tok utgangspunkt i nedfryste blodprøver som deltakerne hadde tatt flere år tidligere, og blodprøvene kommer fra tre ulike biobanker; Janusbanken i Norge, EPIC i Europa og NSDHS i Västerbotten.

Analysen av blodprøvene viser at noen typer stoffer i blodet på et tidlig tidspunkt var annerledes enn hos friske, og det gjaldt kreftpasienter som hadde fått diagnosen hjernekreft, lymfekreft og beinmargskreft.

Ifølge studien ble det sett endringer i blodet hele 15 år før pasientene utviklet hjernekreft.

Påvist tidligere

Sammenhengen mellom forhøying av proteiner i blodet og utvikling av kreftsykdommer, har tidligere blitt påvist i andre studier.

I en studie fra 2016, hvor Späth også var en av forskerne, så forskerne at risikoen for å utvikle hjernekreft har sammenheng med lett forhøying av to proteiner.

Også når det gjelder lymfekreft har forskere funnet en sammenheng mellom forhøyede nivåer av fire proteiner og risikoen for å få lymfekreft. De høye proteinnivåene kunne man se hele 15-25 år før pasientene fikk diagnosen. Det viser forskning fra 2017.

I tillegg er det verdt å merke seg at det ikke bare var forhøyede verdier som var koblet til utvikling av kreft. De som utviklet benmargskreft hadde nemlig lave konsentrasjoner av fem andre immunmarkører. Det viser den nyeste studien til Späth. Nivåene av disse markørene hadde blitt redusert over tid, sammenlignet med kontrollgruppen med friske personer.

Artikkeltags