Seks grensekomiteer, deriblant Midtskandia som omfatter blant andre Nordland fylkeskommune og kommuner på Helgeland, krever at Norge og Sverige starter et samarbeid om smittevern. Det gjør de i forkant av at statsministerne Jonas Gahr Støre og Magdalena Anderson møtes i Stockholm tirsdag.

– Vi ber regjeringer umiddelbart gi Folkehelseinstituttet og Folkehelsemyndigheten i oppdrag å finne løsninger og samarbeid som fremmer både helse og nordisk grensefrihet, sier MidtSkandias leder Tomas Mörtsell i en pressemelding.

– Pandemien oppsto på kort varsel og vi forstår at situasjonen for innbyggere i grenseregionen ikke hadde tid til å vurdere i starten, men nå er det på tide å finne verktøy slik at våre sammenvevde samfunn ikke rives i stykke hvis pandemien blusser opp igjen, sier de seks representantene fra grensekomiteene med en stemme.

Grensekomiteene representerer kommuner, regioner/fylker og regionale myndigheter og næringslivet langs den 1.630 kilometer lange grensen mellom Norge og Sverige.

– Grensebegrensningene under pandemien har hatt en sterk negativ innvirkning, både økonomisk og på menneskelig nivå. Nordisk tillit er skadet. Innbyggere, pendlere og bedrifter i grenseregionen har betalt en høy pris, står det i pressemeldingen.

De seks representantene som står bak pressemeldingen er: Linda Engsmyr, styreleder, Svinesundskomiteen, Per Jonsson, styreleder, Gränskommittén Värmland-Østfold, Knut Hvithammer, styreleder, Grenseregionen ARKO, Aud Hove, styrerepresentant, Grensekomiteen Innlandet-Dalarna, Tomas Mörtsell, styreleder, MidtSkandia og Tanja Joona, styreleder, Nordkalottrådet.

Medlemmer i Midtskandia er Nordland fylkeskommune, Region Västerbotten, samt åtte kommuner i Västerbotten, ti kommuner på Helgeland og noen aktører fra næringslivet.