- Nedleggelse av lærerskolen på Nesna er en stor risiko for rekrutteringen av lærere i landsdelen. For Nesna som kommune er nedleggelse av campus en rasering av kompetansearbeidsplasser og trussel for kommunens eksistensgrunnlag, sier Ingelin Noresjø, 2. nestleder i KrF, i en pressemelding.

Hun mener det er lite troverdig at man gjennom å nedlegge Nesna skal styrke lærerutdanningen ved å samle alt i Bodø og utvikle en ny base i Mo. I stedet risikerer man å miste betydelig kompetanse, og all erfaring viser at det tar tid å bygge opp ny.

- Hvis styret vedtar dette på onsdag, tar de ikke inn over seg de samfunnsmessige konsekvensene. Da har de heller ikke sett verdien av hva slags betydning institusjonen på Nesna har hatt for Helgeland og Nordland, sier Noresjø.

Lærerskolen på Nesna var den første lærerskolen i Nordland, og den eneste mellom Trøndelag og Tromsø. Den ble opprettet fordi barna i Nordland ikke hadde nok kvalifiserte lærere i skolen.

- Høgskolen i Nesna har i tillegg til faglig kvalitet levert en type lærere som har spesialkompetanse på fådelte skoler og distrikts skoler. De utdanner en type lærere som ikke bare er fagpersoner, men også samfunnsbyggere. Lærere som kommer fra distriktene og blir værende i distriktene. Mange av dem på Helgeland, avslutter Noresjø.