Filmen er laget av Per A. D. Jynge for Helgeland museum og er gjengitt i Rana Blad med tillatelse.