Det er et av de prinsippielle spørsmålene advokat John Erik Nygaard håper Høyesterett skal gi svar på.

På vegne av klienten sin, en ranamann i 40-årene, har han anket dommen vedkommende fikk i Hålogaland lagmannsrett i desember.

Her ble ranværingen dømt til 30 dager ubetinget fengsel, blant annet for ni tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Førerretten inndratt

Forut for disse kjøreturene hadde politiet gjort et forvaltningsmessig vedtak om inndraging av førerretten med manglende edruelig, og derigjennom betydelig fare for trafikksikkerheten som begrunnelse.

Vedkommende er domfelt for befatning med narkotika flere ganger, og har selv oppgitt å ha brukt amfetamin og hasj flere ganger årlig. Mannen har bestredet gyldigheten av inndragingen og fortsatte å kjøre, selv om han var kjent med politiets vedtak. Det er uenighet om hvorvidt vedtaket ble gyldig påklaget.

Gyldig vedtak?

Sist sommer ble han domfelt i Rana tingrett for den gjentatte kjøringen uten førerkort, det sammealtså i lagmannsretten for to måneder siden.

- Lagmannsrettens avgjørelse etterlot to uavklarte prinsippielle spørsmål. Det ene er hvorvidt domstolene kan gå inn og overprøve forvaltningen når det gjelde r inndraging. Det andre er «hva ligger det i veitrafikklovens edruelighetsbegrep.

Her har en ingen Høyesterettsavgjørelser, kun sprikende lagmannsrettsavgjørelser, sier advokat John Erik Nygaard.

Brukes aktivt

Spørsmålet blir videre om en kan straffes for å ikke å ha fulgt et ugyldig vedtak, selv om en er kjent med inndragingsvedtaket.

- Denne bestemmelsen om manglende edruelighet brukes til dels aktivt rundt om i politi-Norge uten at Høyesterett har tatt stilling til hva som skal ligge i det prinsippielt viktige begrepet «manglende edruelighet». Sporadisk bruk av rusmidler, illegale og legale, er ikke tilstrekkelig for å konstatere manglende edruelighet, sier Nygaard.

Nå håper han Høyesterett vil ta saken opp til behandling.