Det er Mo Industripark som i en pressemelding melder at Kristin Hildrum tar over som daglig leder for MIP Miljøkraft AS fra 1. desember av.

Hildrum er i dag leder for finansiering og investering i Mo Industripark AS, en stilling hun ble ansatt i for ganske nøyaktig ett år siden. Av pressemeldingen fremgår det at Hildrum kommer til å beholde denne stillingen i tillegg til å ta over som daglig leder for MIP Miljøkraft AS.

– Her får jeg jo jobbet med fornybar energi både fra produsentsida, og fra forbrukssida. Industrien er avhengig av fornybar energi, og sånn sett så får jeg jobbet med energispørsmål ut fra et svært bredt perspektiv, uttaler Hildrum, og fortsetter:

– Dette er et spennende og dagsaktuelt område å jobbe med. Samfunnet trenger store mengder ny fornybar energi for å møte den økte etterspørselen. For det første trenger vi fornybar energi som kan ta over for fossil energi. For det andre er det store industriplaner som er avhengig av fornybar energi, og som vil skape mange arbeidsplasser for framtida

Hun har tidligere erfaring som finanssjef i Haaland Holding, hvor hun har vært i tre år, og før det har hun jobbet som salgssjef og avdelingsleder for salg i EVRY Card Services og aksjemegler og controller i banksektoren.

MIP Miljøkraft produserer i dag omtrent 80 GWh med fornybar energi i året, fordelt på seks småkraftverk. I tillegg til eksisterende produksjon, har MIP Miljøkraft flere planer på bordet, skriver MIP i pressemeldingen.

De to prosjektene som står øverst på blokka, Svartisdal og Stikkelvika, vil til sammen kunne produsere ytterligere 120 GWh dersom de blir realisert. MIP Miljøkraft sin produksjon vil i så fall nå 200 GWh, eller 0,2 TWh, i året.

– I bunnen skal vi ha god drift på de eksisterende kraftverkene. Her har vi god støtte fra MIP Energi og IT, som drifter kraftverkene. Så tror jeg det blir veldig spennende å få jobbe med utbyggingsprosjektene. Det er mye arbeid som gjenstår, men jeg har god tro på at vi får det til, uttaler Hildrum.

Les også: