Kristine Ødegård (36) er ansatt som kvalitetskoordinator hos Gigante Salmon Rødøy. Ødegård kom flyttende til Rødøy sammen med samboer og deres to barn.

Gigante Salmon er lokalisert på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune, og kvalitetskoordinatoren er selskapets første ansettelse. Ødegård kom flyttende med familie fra Flakstad kommune i Lofoten, hvor hun jobbet som driftsleder i Silver-Seed AS.

– Jeg kjente til personene bak bedriften, og det var en av grunnene til at jeg valgte å søke på stillingen. Jeg får nå være med i prosjekteringsfasen, noe som er meget spennende, sier Kristine Ødegård, i en pressemelding fra selskapet.

Ødegårds første jobb i laksenæringen fikk hun på filetlinjen til Nordlaks Produkter AS, rett utenfor Stokmarknes. Etter et år med videreforedling, ville hun over til å jobbe med levende fisk.

– Etter noen år på skolebenken og et tiår med praktisk erfaring fra næringen ble hun ansatt som biologisk ansvarlig hos Silver-Seed AS, settefiskanlegget til Ellingsen Seafood. Ett år ut i stillingen ble hun ansatt som driftsleder på det samme settefiskanlegget, står det videre i pressemeldingen.

– Vi har sikret oss en ung og faglig sterk person med mange års erfaring fra næringen. Det er selvfølgelig veldig positivt for oss og lokalsamfunnet på Rødøy at hun kommer flyttende med hele familien, sier Helge Albertsen, daglig leder i Gigante Salmon.

Gigante Salmon Rødøy er et landbasert gjennomstrømmingsanlegg for oppdrett av laks. Byggearbeidet startet høsten 2021, og tar imot første fisk i anlegget høsten 2023.

Ødegård flyttet sammen med samboeren Frode Fredriksen (37) og deres to barn, Tor-Alvin (9) og Zakarias (6). Fredriksen er selv fra Rødøya.

Rektor ved Rødøy skole, Lars Kristensen, understreker viktigheten av nyetableringer med flere arbeidsplasser langs kysten.

– Dette skaper en meget god vekst for en liten skole. Både med at læringsgruppene på skolen blir større, men også at den sosiale arenaen på fritiden utvides. Dette er veldig viktig for et lite samfunn, sier Kristensen.

Rødøya har ei befolkning på omtrent 140 fastboende, og skolen teller i dag 14 elever. Skolen forventer å ha 20 elever når høsten kommer, som er en stor økning mot tidligere år. Kristine Ødegård forteller selv hvordan overgangen har vært etter at hun og familien flyttet til øya.

– Vi ble ekstremt godt mottatt. Allerede første dag fikk barna besøk av de nye skolekameratene sine, og det er mange fritidstilbud her for dem. Det har gjort overgangen mye enklere. I og med at man bor på en øy så må innkjøp planlegges litt bedre, samtidig som man ikke mangler noe her. Trenger man hjelp med noe, så er det bare å spørre, sier hun.