Kritisk til kommuneoverlegens syn på utvidet skjenkebevilling: – Skal utestedene få skylda for alkoholmisbruket i kommunen?

Det var i et høringssvar datert 16. april at kommuneoverlege Frode Berg anbefalte ikke å utvide skjenketidene i kommunen. Denne anbefalingen stiller flere aktører i næringslivet seg kritiske til, deriblant Lisbet Myrheim som er deleier i Onkel Oskar og Kristin Haaland, styreleder hos Koks.