I det øyeblikket de helsefaglige og økonomiske utredningene pekte på Mo i Rana, har aktører sør for Korgfjellet gjort hva de kan, for å spore av prosjektet

Kommuner sør for Korgfjellet har stilt ultimatum om ett fellessykehus. Paradokset er at de samme kommunene kritiserer Nord universitet for sentralisering av studietilbud, skriver Geir Waage, Jan Erik Furunes og Ole M. Kolstad i kronikken.

Kommuner sør for Korgfjellet har stilt ultimatum om ett fellessykehus. Paradokset er at de samme kommunene kritiserer Nord universitet for sentralisering av studietilbud, skriver Geir Waage, Jan Erik Furunes og Ole M. Kolstad i kronikken. Foto:

Av
DEL

KronikkVi oppsummerer i denne kronikken (del 1 av 2) prosjektet «Helgelandssykehuset 2025» og argumentene for et stort akuttsykehus i Mo i Rana.

Sykehusstruktur i regionen

De eksterne og uavhengige utredningene har konkludert med at Mo i Rana er det beste alternativet på Helgeland for et felles stort akuttsykehus – både i et helsefaglig, økonomisk og rekrutteringsperspektiv.

Rana (33 % av befolkningen på Helgeland) – sammen med kommuner på Nord-Helgeland (46 %) – har i hele prosessen bedt om en utredning også av en todelt sykehusløsning basert på nasjonal helse- og sykehusplan.

Kommuner sør for Korgfjellet har derimot stilt ultimatum om ett fellessykehus, sentralisert til et sted uten infrastruktur i «aksen» mellom Mosjøen og Sandnessjøen.

Paradokset er at de samme kommunene kritiserer Nord universitet for sentralisering av studietilbud.

I det øyeblikket de helsefaglige og økonomiske utredningene pekte på Mo i Rana, har aktører sør for Korgfjellet gjort hva de kan, for å spore av prosjektet «Helgelandssykehuset 2025». Nå er det angrep på selve prosessen, habilitet, navngitte personer, faktagrunnlag osv.

Mediestøyen rokker ikke ved den klare begrunnelsen for et stort akuttsykehus i Nord-Norges tredje største by. Siste krumspring er å lokalisere administrasjon, psykiatri og rus en annen plass enn den somatiske delen av sykehuset.

Tromsø-avisa Nordlys har på lederplass i 2018 oppsummert sykehussaken på Helgeland slik: «Rana er et klokt valg. Nytt stort akuttsykehus i Mo i Rana er riktig svar, ikke bare for Helgeland, men for hele Nord-Norge.»

En balansert sykehusstruktur

Kommunestyret i Rana har i 2018 gjort to sentrale vedtak i sykehussaken:

Vedtak 1: «En balansert sykehus- og beredskapsstruktur på Helgeland: Et stort akuttsykehus i nord (Mo i Rana), et akuttsykehus ved kysten (Sandnessjøen), et DMS i midten (Mosjøen) samt et DMS og luftambulanse i sør (Brønnøysund).»

Vedtak 2: «Dersom Helgelandssykehuset konkluderer med ett sykehus og gjenbruk av dagens bygningsmasse, kan Rana kommune stille til disposisjon tilstrekkelig areal på Selfors.»

En todelt sykehusløsning

Begrunnelsen for vedtaket om en balansert struktur finnes i saksutredningen til kommunestyret i Rana:

«Det er lite kjent, men Helgeland har allerede i dag 4. lengste reiseavstand til sykehus selv med en tredelt desentral struktur. Reiseavstanden vil øke betydelig med et fellessykehus. En todelt sykehusløsning er opplagt fornuftig av 4 følgende grunner:

For det første hensynet til pasienter (nærhet til sykehus for eldre og kronikere). For det andre hensynet til totaløkonomi (avstand, transport, tid, miljø og kostnad). For det tredje hensynet til å unngå unødige milliardinvesteringer (økte lån, rente og avdrag samt avskriving). For det fjerde hensynet til spredning av statlige arbeidsplasser i regionen.

Det vil bli et økt sykehusbehov i 2030 på om lag 20 % pga. en økt eldre befolkning. Dermed spesielt behov for et desentralisert og heldøgns indremedisinsk tilbud (de fleste kroniske og akutte pasientene i et lokalsykehus).»

Ett stort akuttsykehus

Begrunnelsen for ett stort akuttsykehus i Mo i Rana understrekes også i saksutredningen til kommunestyret i Rana:

«Mo i Rana er allerede i dag tyngdepunktet for sykehusdrift (flest årsverk, best økonomistyring og størst pasientaktivitet) og kirurgi (eneste sykehus også med ortopedisk beredskap) på Helgeland:

Den største byen, det dobbelte av Mosjøen og mer enn det tredoble av Sandnessjøen. Det største fagmiljøet med gode muligheter for rekruttering. Det største arbeidsmarkedet med varierte muligheter for partner. Nærhet til Campus, forskningsmiljø og sykepleierutdanning. Minst risiko for tap av kompetanse i en interimsperiode.

Et grønt sykehus med tilkobling av industriell fjernvarme. Kollektivtilbud og gang/sykkelveger fram til sykehuset. Et variert kultur- og friluftsliv med regionteater. Knutepunkt for E6, E12 og FV12, jernbane, stor havneaktivitet og snart ny stor flyplass.

En robust vertskommune, et allsidig næringsliv, en av Norges største industriparker og infrastruktur for et stort akuttsykehus.»

Ett felles akuttsykehus

Den eksterne og uavhengige ressursgruppa konkluderer som kjent i 2019 med ett felles akuttsykehus lokalisert til Mo i Rana med følgende begrunnelse:

«I vurderingen av Mo i Rana som stedet for det store akuttsykehuset, legger ressursgruppen avgjørende vekt på følgende forhold:

Byen fremstår som det mest attraktive alternativet når det gjelder muligheten til å rekruttere personell (hovedsakelig som en følge av at Mo i Rana er vesentlig større enn de andre byene). Plasseringen gjør at den største andelen av befolkningen når sykehus innen en time etter en akutt skade/sykdom.

Rana kommune har hatt og forventes å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling. Og sist, men ikke minst, fordelen med en etablering nær det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimsperioden frem til nytt sykehus står ferdig og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.»

Fakta

Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 innbyggere og et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter.

Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

Geir Waage

Ordfører Rana kommune

Ole Kolstad

Adm. dir. Rana Utviklingsselskap

Jan Erik Furunes

Tidligere sykehusdirektør 2000-2011

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags