Abortkamp, Ranas eneste husokkupasjon og kamp mot kraftutbygging på Saltfjellet preger årets utgave av Årbok for Rana