Kristin fra Finneidfjord med ny roman etter 20 år - inkluderer både raset i Finneidfjord i '96 og omstillingene ved Jernverket