Valva og Kim skriver barnebøker om å vokse opp på Hemnesberget: – Folk sitter jo på så mye historie

Barnebøker med et historisk perspektiv var noe Valva Gisladottir og Kim Astrup som bor på Hemnesberget, savnet. Et møte med en eldre dame oppvokst under krigen satte i gang prosessen.