Gir Helgeland Museum 110.000 kroner til tilrettelegging av Dunderlandsleiren

Historisk:  Bildet fra Dunderlandsleiren, som står i sterk kontrast til hvordan leirområdet ser ut i dag. Dette var en leir med en tydelig infrastruktur, til og med «fortauskanter» på innfartsveien.

Historisk: Bildet fra Dunderlandsleiren, som står i sterk kontrast til hvordan leirområdet ser ut i dag. Dette var en leir med en tydelig infrastruktur, til og med «fortauskanter» på innfartsveien. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fylkesråden for kultur har fattet et vedtak om å tildele 110 000 kroner til Helgeland Museum for tilrettelegging av Dundelandsleiren/Nylandshagen, står det i en pressemelding.

Begrunnelse

Begrunnelsen av vedtaket er at Helgeland Museum har søkt om støtte til dette formålet, og Nordland fylkeskommune vurderer leiren til å være en av de best bevarte krigsfangeleirene i Nordland. Statens vegvesen har lagt om E6 ved leirområdet og sørget for ny avkjøring fra nord. I henhold til vedtatt reguleringsplan opparbeider de parkeringsplass og snuplass for buss i tilknytning til leirområdet i 2018.

Godt formidlingspotensial

Videre har de utarbeidet en trafikk- og skiltplan som sikrer god adkomst til leiren. De fleste av strukturene ligger uberørt etter at bygninger og materiell ble fjernet etter krigen. Leieren har godt formidlingspotensial og museet vil tilby opplegg til skoleklasse gjennom Den kulturelle skolesekken.

Full støtte

Fylkesrådet mene det er viktig at de tiltakene son får støtte gjennomføres, og ser det dermed lite hensiktsmessig å støtte prosjekter med mindre beløp enn det som er omsøkt. Basert på en helhetlig vurdering mener fylkesråden at fylkeskommunen støtter Helgeland Museums søknad om tilrettelegging av Dundelandsleiren/Nylandshagen i Rana med 110 000 kroner.

Artikkeltags