Det nye bandet Gruven har en stor vennegjeng, det måtte det bli musikk av

De fire musikerne i det nyetablerte Gruven savnet et aktiv musikkmiljø på mo, og tenkte at da måtte de gjøre noe selv.