19 år med gastronomisk og musikalsk føde: – Vi planlegger aldri noe, men dans skal vi ikke se bort ifra. I fjor var jo selveste ordføreren ute på gulvet, så her kan i prinsippet alt skje