Wilja Musikk på plass i nye lokaler i Park 22: – Trives utrolig godt på Mo