Engasjert kulturskolepappa

Faktaopplysninger viser at estetiske fag er viktige for barns utvikling både kognitivt og sosialt. Rana kulturskole tar dette på alvor.