Vil ha både Tom og Jerry i framtidig kulturarena: – Vi skal ikke bygge noe storslagent

- Det vi står og prater om er ikke om vi skal ha Tom eller Jerry, men at vi prøver å få til Tom og Jerry, sier Hilde Rønningsen (SV) om framtidig kulturhus.

- Det vi står og prater om er ikke om vi skal ha Tom eller Jerry, men at vi prøver å få til Tom og Jerry, sier Hilde Rønningsen (SV) om framtidig kulturhus. Foto:

DEL

Rana kommune har sett nærmere på hvilke kulturarenaer som er i bruk i dag, og laget en oversikt over disse.

Rådmannen har innstilt på at man i det videre arbeidet med kulturhus utreder to alternativer – 1) innenfor de arealene kommunen disponerer i dag, herunder også Ranahallen og aulaen ved Rana ungdomsskole avdeling Moheia, og i samarbeid med aktører i Campus Helgeland og Nordland Teater og 2) et nybygg i tillegg til eksisterende bygningsmasse.

Formannskapet gjorde noen endringer da de hadde saken på bordet, men da den kom opp i kommunestyret i dag kom det nok et nytt forslag. Arbeiderpartiet og SV sto bak forslaget.

Todelt forslag

Deres forslag var todelt:

«1. Kommunestyret ber rådmannen fullføre arbeidet med en kulturarenaplan for å ta i bruk de ulike muligheter som finnes innenfor dagens lokaliteter, i påvente av at kulturkvartalet blir realisert.

Dette gjelder både egne eide lokaler, men også andre lokaler som driftes og eies av andre aktører og som i dag brukes som kulturarenaer. Dette arbeidet må ses i sammenheng med det framtidige kulturkvartalet.

2. Kommunestyret viser tidligere vedtak 10.12.2018 og presiserer at følgende skal utredes:

a) Kulturhus med utgangspunkt i dagens kinoteater.

b) Kulturhus med nytt bygg i tillegg til dagens kinoteater. Kommunestyret forutsetter at løsning med elektroakustisk anlegg og prispolitikk på utleie og drift og rollen som medarrangør er en del av denne utredningen.»

20 mot 15

Det kom reaksjoner på at forslaget kom så sent at de andre partiene ikke fikk jobbet ordentlig med det. I avstemningen fikk Ap og SVs forslag 20 stemmer, mens 15 stemte for rådmannens opprinnelige innstilling.

– Jeg skjønner at dette kom litt brått på. Jeg skal prøve å forklare intensjonen. Mange ganger ser jeg at vi skulle vært flinkere til å snakke om ønsket resultat før vi skriver forslagene. Det som vi ønsker fra SV er å få realisert et kulturkvartal. Mange her i salen har lyst til det, det er en sak som har gått gjennom mange år. Det har vært skuffende for mange aktører i byen at politikerne ikke har kommet i mål. Vi har avsatt 70 millioner kroner til kulturhus. Nå har vi fått en kulturarenaplan som skisserer en del behov, sa SVs Hilde B. Rønningsen.

– Alle vet at vi skal bygge sykehjem, realisere flyplass, vi holder på med et skoleløft. Hvis vi skal få realisert et kulturhus, må vi ta utgangspunkt i kulturarenaplanen. Hva har vi, hvordan kan de dekke behovene som er. Det som funker, det funker. Det er ikke om å gjøre at Rana kommune skal ta alt inn og drive opp investeringsnivået i kulturkvartalet. Vi må ta det som ikke dekkes på andre arenaer.

Hun mener det er tre behov som peker seg ut og må løses.

– Det ene er storsal som kan ta imot de forestillingene vi ikke kan i dag. Det andre er danserne. Når du får hundrevis av barn i Kinoteateret, så er ikke logistikken bra. Det tredje som går igjen i innspillene til kulturarenaplan er behovet for lagringsplass. Det er ikke sikkert det skal være i kvartalet, sa Rønningsen.

– Poenget er å se hva vi trenger å få gjort, og se om vi kan løse det sammen med andre. Det vi kan løse sammen med andre, trenger ikke Rana kommune å betale for. Storsalen må vi få til.

Kunne tenkt seg bedre tid

SV-politikeren la til at hun godt kunne tenkt seg å ha bedre tid på saken og hatt en tverrpolitisk workshop.

– Jeg synes dette er en viktig sak. Det vi står og prater om er ikke om vi skal ha Tom eller Jerry, men at vi prøver å få til Tom og Jerry. Vi må se hva vi har og hvordan vi kan bruke det, men også hvordan vi kan realisere et kulturhus, sa Rønningsen, og mente det var uaktuelt å bygge i den størrelsesorden som tidligere er presentert – 240–250 millioner kroner.

– Jeg har lyst til å utfordre gruppelederne om hva som er deres tanker, hva er det dere vil? Er det slik at dere ser for dere at det ikke realiseres et kulturhus, eller ønsker dere det realisert? Hvis dere ønsker å realisere et kulturhus, må det være et alternativ vi vet er stipulert til 240–250 millioner kroner? Eller kan vi se på storsalsbehovet, begynne med å prøve å dekke det? Kan vi tenke nytt i lag uten å gasse for mye opp på investeringene, i og med at vi vet at vi må bygge sykehjem?

Høyres Jarl Stian Johansson kunne godt tenke seg en workshop, men ba da Ap og SV trekke forslaget og legge til rette for en workshop etter valget. Rønningsen ønsket ikke å trekke forslaget.

– Jeg tenker at det første punktet sikrer at vi starter jobben med å se på eksisterende lokaler. Hvordan de brukes til kulturformål, samtidig som vi ser det i sammenheng med kulturkvartal. Det neste er egentlig å gjenta bestillingen fra desember 2018. Det er det vi har bestilt tidligere, forklarte hun.

Tallmateriale på bordet

Arbeiderpartiets Nils Notler kunne godt tenkt seg en workshop, men da måtte de hatt et tallmateriale på bordet.

– Man må kanskje ha noe å diskutere. Hvis administrasjonen hadde gjort det de skulle gjøre, med å utrede de to forslagene, så hadde vi hatt noe å diskutere. Vi må ha tallmateriale, romprogram, og se på det, sa Notler.

– Dette er ikke hogd i stein. Vi skal ikke bygge noe storslagent. Det skal ikke være noe sånt som i Bodø. Vi skal bygge en storsal. Så skal vi se om vi kan ta inn noen av de andre virksomhetene som kommunen har andre steder. Om vi kan samles i et kulturkvartal der profesjonelle og amatører kan møtes på en fin måte. Et kulturkvartal som vi kan være stolt av. Skal vi ha batterifabrikk, disse tingene, da er en av tingene som må på plass et kulturhus for amatørene og proffe. Mellom Steinkjer og Bodø er det ikke noen ordentlige lokaler.

Notler tok også selvkritikk for at forslaget kom sent.

– Vi burde diskutert med dere, sa han.

– Det er kjempebra det som skjer i kulturlivet, og vi trenger alle plasser. Men vi trenger en plass UL Daggry kan leie seg inn uten å kausjonere for dette.

Artikkeltags