– Det framstår i dag, etter mitt syn, som et smykke

Medlemmene i Rana kunstforening har jobbet nærmest dag og natt den siste tiden, for å bli klare til åpningen av det nye lokalet hos Rana museum.