1. oktober gir Rana historielag ut "Malm, makt og mennesker - Ranas historie 1890 - 2005", ført i pennen av historiker Hilde Gunn Slottemo. I går kom fem paller med nesten hele opplaget på 4.000 bøker til lageret i Rana - og en spent bokkomité fikk både se og kjenne på resultatet for første gang.

– Jeg er nok den eneste som har lest hele innholdet fra a til å, sier Stein-Arve Myrbakk med et smil.

Stort verk

Sammen med leder i Rana historielag, Thor Helge Eidsaune, Knut Larsen, Dagfinn Christensen og Per Gunnar Hjorten sto han parat da de fem pallene med bøker kom til byen. Snart skal storverket lanseres og legges ut for salg.

"Malm, makt og mennesker" er ei nyskrevet framstilling av lokalsamfunnets historie. På historielagets hjemmeside står litt av bakgrunnen for utgivelsen:

"I første omgang lanserte historielaget i 1994 "Rana-albumet - hundre års lokalhistorie i bilder fra ca. 1870", bygget delvis på fotomateriale fra Rana museum, dels på private fotografier. Denne billedhistoria er den viktigste grunnen til at teksten har fått rang foran fotoillustrasjonene i den foreliggende boka".

Men det finnes et rikt bildemateriale også i denne utgivelsen, nærmer bestemt 90 av dem, fordelt på over 700 sider. Boka er en historiefaglig fortelling om de store kulturelle og sosiale endringene Rana gikk gjennom fra 1890-årene, da Bossmo Gruber skapte arbeidsplasser til 200 mann, til omstillingen lokalsamfunnet opplevde fra slutten av 1980-årene. I løpet av disse hundre årene har folketallet gått fra 4.300 til 25.200. Ingen bygder i Nord-Norge gjennomgikk en lignende demografisk utvikling, skriver historielaget i en pressemelding.

Tungt løft

Utgivelsen har vært et stort løft for historielaget, både arbeidsmessig og økonomisk. Laget har brukt 1,7 millioner kroner av egne midler på boka, i tillegg til økonomisk støtte fra flere sponsorer. Men størstedelen av kostnadene er det historielaget selv som står for - i tillegg til et ukjent antall frivillige arbeidstimer fra historielagets medlemmer. Forfatter Hilde Gunn Slottemo har hatt lønn i tre år for å skrive boka.

– Alt det andre er gratis og frivillig arbeid, sier Myrbakk.

Og er tydelig fornøyd med resultatet, som lanseres om ei drøy uke.

Lanseringen skjer under et åpent møte i Nasjonalbibliotekets kantine 1. oktober. Dit kommer blant andre historieprofessor Knut Kjeldstadli som skal samtale med forfatteren om Ranas fascinerende historie og om de faglige utfordringene bal det å skrive stedets nye historie.