[AVISA NORDLAND] Pensjonisten la ut på kjøretur i Bodø en lørdagskveld i september i fjor.

Hun skulle på butikken.

Det toksikologiske analyseresultate viste at siktede hadde 1,67 i promille i blodet omtrent en time etter at kjøringen fant sted.

- Siktede hadde meget høy promille under kjøringen, slår Salten tingrett fast i dommen.

Der vektlegges det at strekningen hun kjørte - fra sitt hjem til butikken - er "relativt trafikkert".

På den annen side kjørte siktede en relativt kort distanse, og det var ingen passasjerer i bilen under kjøringen.

I formildende retning påpekes det at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse, står det i dommen.

Fengsel

Etter en samlet vurdering av de skjerpende og formildende omstendighetene finner retten at de aktuelle straffereaksjonene i denne saken er ubetinget fengsel eller en betinget straff på vilkår av at det gjennomføres program mot ruspåvirket kjøring.

- Hun ble vurdert å ikke være egnet til å gjennomføre programmet på bakgrunn av at hun ikke er i stand til å møte til hver fjortende dag i ti måneder, skriver dommerfullmektig Andreas Akerlie Arntzen og viste til kvinnens helse, og at hun heller ikke samtykket til et slikt program.

Derfor:

"Retten er enig med påtalemyndigheten i at straffen passende settes til 21 dagers fengsel."

Hun må ut med 10.000 kroner i bot - og mister førerkortet i to år.

Skal hun kjøre bil igjen må hun avlegge full ny førerprøve.