(Nordlys) Hendelsen skjedde i februar i år ved Hammerfest sykehus.

Kvinnen betegner undersøkelsen som et overgrep mot henne. Hun forklarer i sin klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark at hun ble utsatt for seksuelt overgrep, og som følge av dette er diagnostisert med PTSD.

Det er også journalført at ingen menn skal behandle henne i journalen, går det frem i klagen fra kvinnen.

Fikk info fra kvinnelig gynekolog

Kvinnen kontaktet sykehuset i Hammerfest som følge av feber og magesmerter, og fikk time samme kveld.

– Jeg overhørte en samtale og registrerte at de brukte «han» om gynekologen. Jeg spurte derfor om det var en mann og fikk til svar at det var det. Jeg informerte om at det var uaktuelt. Jeg fikk da til svar at det var «han» som hadde vakt. Jeg kjente på dette tidspunktet at anfallet var på tur, skriver kvinnen i klagen.

En kvinne utførte da undersøkelsen. Det ble bestemt at det skulle foretas en mindre operasjon.

Det går frem av klagen at operasjonen skal skje i narkose. Det var den kvinnelige gynekologen som informerte om operasjonen, skriver kvinnen i klagen.

Etter inngrepet fikk hun informasjon om at operasjonen var vellykket.

– Jeg spør da om det er «han» som har gjennomført inngrepet og hun bekrefter at det er det. Jeg blir lamslått av at en mann har vært «der nede» uten at jeg var informert om det. Dette i tillegg, mens jeg har sovet i narkose. Narkosen som jeg opplevde som en trygghet, oppleves nå som en frarøvelse av kontroll over egen kropp, skriver kvinnen i klagen, og gjør det klart at hun opplever det som et overgrep mot henne.

– Hendelsen har vært svært opprivende og vekket gamle vonde minner fra fortiden. Diagnosen min er også blitt vekket til livet. Jeg har panikkanfall, mareritt og det er blitt umulig for meg å ha nærkontakt med min samboer, skriver kvinnen, som ønsker en fullstendig gjennomgang av sykehusoppholdet på Hammerfest sykehus.

– Prøver å ta hensyn

Kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset opplyser til iFinnmark at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– På generelt grunnlag forsøker vi så langt det er mulig å ta hensyn til kulturelle og personlige ønsker, som en del av prinsippet om medvirkning.

Han skriver videre at det likevel kan være vanskelig å stille med «operatør av ønsket kjønn».

– Det kan for eksempel være som følge av bemanning i det aktuelle tidsrommet (vakter, ferie mm) eller at det er en situasjon av akutt karakter. Det juridiske utgangspunktet er også at pasienter ikke kan kreve en mannlig eller kvinnelig operatør, men vi forsøker altså å ta hensyn så langt det er mulig. Vi oppfordrer generelt alle pasienter som ikke er fornøyd med behandlingen i Finnmarkssykehuset om å kontakte oss, eller Pasient- og brukerombudet, sier Palm.