Bonde fikk forbud mot å drive med dyr. Overførte gårdsdrifta til kona

Ble frikjent i tingretten for å ha forbrutt seg mot forbudet.