Lager grønt stål av hydrogen: – Vil kunne spille en sentral rolle og redusere utslipp

Statkraft, Celsa og Mo industripark har inngått intensjonsavtale om å produsere grønt stål.