Lager nye miljøregistreringer i Rana-skogen med bruk av flyfoto og laserdata: – Vi skal ta vare på det som skal tas vare på, men man kan ikke ta vare på alt overalt, sier lederen i skogeierlaget